Další navýšení kapacity.

Postavili jsme nový vysílač pro oblast Muglinova.

Došlo k modernizaci páteřního spoje, tudíž se navýšila kapacita o dvojnásobek.

Postavili jsme nový vysílač pro oblast Vítkovic.

A to je důvod pro další navýšení kapacity ve všech oblastech. Ostrava se dočká navýšení o 20 %.

S rozrůstající se síti je potřeba navýšení kapacity, k plné spokojenosti stávajících i nových zákazníků.

Postavili jsme nový vysílač pro Výškovice.

Vybudovaný a spuštěný nový vysílač nacházející se v městské části Hrabůvka.