Vítáme nového spolupracovníka. Díky jeho posile dojde k zlepšení fungování sítě, aby naše služby byly stále více zkvalitňovány.

Zakoupili jsme nové spoje na vysílače Fifejdy, Centrum, Poruba, Vítkovice a Zábřeh. Díky nim došlo k navýšení rychlosti v celé síti. Jsme rádi, že se nám pro Vás daří pořád něco vylepšovat.

S radostí jsme mezi sebou přivítali novou asistentku pobočky.

Zlevnili jsme pro Vás telefonování z VOIP. Bližší informace v našem ceníku.

Ve většině převzaté sítě Šalamouna jsem vyměnily zastaralou technologií, abychom zajistili kvalitní připojení k internetu. Ať Vám to fičí.

Od 1. 3. 2017 jsme bohužel nuceni vypnout všechny kanály skupiny Markíza na území ČR, které nahrazuje kanál Markíza International dostupná v balíčku START. Jedná se o odvetnou akci českých programerů. Slovenští programeři pred nedávnem zablokovali vysílání českých kanálů na uzemí SR.

Vážení klienti, ve spolupráci s HBO jsme pro vás připravili akci na kanál HBO3, který bude dostupný pro všechny klienty zdarma, a to od 18. 2. do 20. 2

Vítáme nové klienty ze sítě Šalamouna, těšíme se na perfektní spolupráci. Usilovně pracujeme na modernizaci sítě, kterou jsme převzali, neboť ani zdaleka nevyhovuje dnešním standartům.