Nově vybudovaný vysílač v Mariánských Horách. Zájemci, volejte na 608 806 987.

S předstihem jsme opět navýšili kapacitu páteře. Naši zákazníci si zaslouží to nejlepší. Děkujem Vám za Vaši přízeň. 

Nyní jsou k Vám naše internetové služby zase blíže! Připojili jsme Zábřeh.

Vybudovali jsme nový vysílač na Pustkovci.

Poptávka po kvalitním internetu narůstá. Proto jsme přivedli do Ostravy další kapacitu. Prosím – užijte si ji.

Pro velký zájem jsme zřídili nový vysílač v městské části Fifejdy.

Vybudovali jsme vysílač na komínu Teplotechny, abychom k Vám měli blíž.

Vybudovali jsme nový vysílač na Gebauerově, neb poptávka po našich službách stále roste.