Vážení zákazníci a uživatelé našich služeb,
 
vzhledem k mimořádné situaci s COVID-19 jsme nuceni pro Vaši i naši bezpečnost zavést následující pravidla pro osobní kontakt našeho personálu s klienty. Pobočky zůstanou až do odvolání zavřené a všechno je potřeba řešit písemně, telefonicky, nebo emailem.
 

Pro návštěvy techniků u Vás doma, prosím, respektujte a dodržujte tyto pravidla:

  • Po celou dobu návštěvy technika bude v místnosti s technikem maximálně jedna osoba, pokud je to nutné (nejlépe žádná osoba) a striktně dodržovat minimální odstup 2m. Ostatní členové domácnosti budou po celou dobu návštěvy technika izolovaní v místnostech, kam technik nevstoupí. Pokud je to technicky možné, tak před návštěvou technika a po celou dobu intenzívně větrejte - okno dokořán.
  • Technik se před vstupem do domu, nebo do bytu nevyzouvá, proto je potřebná rohožka, kde si otře boty a potom si nasadí návleky.
  • Technik vykoná jen nejnutnější činnost pro zabezpečení funkčnosti služby a urychleně opustí byt/dům klienta. Tzn., že nebude provádět práce, které si je klient schopen provést sám, jako například stěhování nábytku, uchycení kabelu, atd. a nebude provádět práce, které nejsou momentálně nevyhnutelně potřebné, jako reinstalace a nastavení PC, atd.
  • Když technik na místě zjistí, že klient nedodržuje tyto stanovené pravidla, tak okamžitě odchází a s klientem se dohodne na náhradním termíně návštěvy. Za takový zbytečný výjezd technika bude klientovi zaúčtovaný jednorázový poplatok 550,- Kč za čas a dopravu technika.

 

Děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že brzy bude možné tato pravidla uvolnit nebo úplně zrušit, se podaří šířící nákazu zvládnout.

Váš ChacharNet