Pro velký zájem jsme rozšířili naše pokrytí o obec Polanku.