Pro velký zájem jsme zřídili nový vysílač v městské části Fifejdy.