Vybudovali jsme nový vysílač na Gebauerově, neb poptávka po našich službách stále roste.